Xem xét thí điểm đấu giá điện mặt trời trong năm 2020


Cơ chế đấu giá điện mặt trời (mặt đất, nổi) đang được Bộ Công Thương hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét quyết định áp dụng trong năm nay.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *