Vốn Thái Lan vào Việt Nam tăng mạnh qua mua cổ phần


Doanh nghiệp Thái Lan vẫn tăng cường đầu tư vào Việt Nam kể cả trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, trong đó, nhiều khoản đầu tư thông qua hình thức mua lại cổ phần.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *