Vinmec chính thức gia nhập hệ thống liên kết toàn cầu của Cleveland Clinic

Bệnh viện Vinmec Times City thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa chính thức trở thành thành viên của Cleveland Clinic Connected – Hệ thống liên kết các bệnh viện toàn cầu của Cleveland Clinic (Mỹ).

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *