Uống rượu liên tục, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Uống rượu liên tục, người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Uống rượu liên tục, một người đàn ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch, da nhợt nhạt, mạnh yếu, huyết áp tụt sâu

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *