Ứng phó và quản lý rủi ro hiệu quả trong “thời Covid-19”


Covid-19 đã gây ra khó khăn, thách thức đáng kể đối với hoạt động kinh tế của nhiều doanh nghiệp tầm trung.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *