Tỷ lệ phá thai ở mức cao, mất cân bằng giới tính

Phá thai ở trẻ vị thành niên sẽ gây tổn hại về thể chất và tinh thần, đó là chưa kể biến chứng khi phá thai không an toàn.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *