Từ bệnh nhân thành 'chiến sĩ' chống dịch


Ấp ủ kế hoạch suốt những ngày nằm điều trị Covid-19, anh Mai Anh Đức, 38 tuổi, “bệnh nhân 687” rời viện là bắt tay làm nước sát khuẩn và phát miễn phí ngay.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *