Từ 1/3/2022, kinh doanh bất động sản phải đạt 3 điều kiện này

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 02/2022/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, thay thế nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đạt 3 điều kiện.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *