Trung Quốc đổ tiền vào hạ tầng kích thích kinh tế


Khác với phát tiền cho dân ở phương Tây, Trung Quốc kiên định kích thích kinh tế bằng chiến lược cũ là đổ tiền vào cơ sở hạ tầng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *