Trí tuệ nhân tạo tìm ra bí mật làm nên hạnh phúc lứa đôi

Để sống với nhau hạnh phúc, người ta chọn không quan trọng bằng mối quan hệ ta xây dựng. Hay nói cách khác, hạnh phúc lứa đôi không phải do ta ở bên ai mà chủ yếu do ta chọn cách ở bên ai đó như thế nào.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *