Trào ngược dạ dày – thực quản: Cách nào để sống chung?

Trào ngược dạ dày - thực quản: Cách nào để sống chung?
Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản (TNDDTQ) là tình trạng các chất từ dạ dày có thể là đồ ăn hay dịch acid trào ngược lên thực quản theo một quá trình tự nhiên.

Nguồn

Post Author: Y Sĩ

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *