Tiến bộ mới trong PHỤC HỒI CHỨC NĂNG cho bệnh nhân yếu liệt vận động, nói khó… bằng THẢO DƯỢC


Tại hội nghị QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG vừa qua tại HN do Hội Phục Hồi Chức Năng (PHCN) Việt Nam…..

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *