Tiềm lực tài chính của F0 rất lớn, quy mô thị trường chứng khoán đủ sức vượt xa 2 tỷ USD/ngày

Đại diện các công ty chứng khoán cùng chung nhận định cho rằng, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục là kênh quan trọng và hữu hiệu để cộng đồng doanh nghiệp huy động thêm nguồn lực, mở rộng hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh. Thời điểm này, nói vốn phụ thuộc vào ngân hàng thương mại sẽ hơi quá.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *