Thuỷ điện Thác Bà chỉ phát điện 1 tổ máy, 11 nhà máy thuỷ điện đang dừng hoạt động vì thiếu nước

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) gửi Bộ Công Thương, đến ngày 8/6, có 11 nhà máy thuỷ điện phải dừng phát điện vì thiếu nước, 9 hồ đang ở mực nước chết.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *