Thúc đẩy du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng

Tại Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc), các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức có liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp, đóng góp ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *