Thừa Thiên – Huế không còn hạn chế người đến từ vùng dịch Covid-19

Thừa Thiên – Huế đã dỡ bỏ các quy định hạn chế người và phương tiện đến từ các vùng dịch, vốn từng được áp dụng để phòng chống Covid-19.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *