Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển Tây Nguyên “đột phá, bao trùm, toàn diện và bền vững”

Với 20 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị sẽ hướng vùng Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hoá dân tộc, hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.