Thiếu thuốc BHYT: Cần gấp rút giải quyết quyền lợi cho bệnh nhân

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT là vấn đề nghiêm trọng, đang diễn ra tại một số cơ sở y tế, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia BHYT.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.