Sức khỏe quý ông: Virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm sang tinh hoàn?

Khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn ra, một số bệnh nhân đã báo cáo về tình trạng đau tinh hoàn trong khi một số báo cáo cho thấy có hiện tượng giảm testosterone.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *