Sự thay đổi trong tư duy mua nhà của người Việt


Anh Tâm chấp nhận bán lỗ căn hộ đang ở để chuyển đến một khu đô thị khác bởi chán cảnh không có tiện ích, nhà xuống cấp dù mới mua được vài năm.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *