Sơn La: Tạo việc làm bền vững là kênh chính để giảm nghèo

Xác định để giảm nghèo cần tạo việc làm, tăng thu nhập, nên nhiều năm qua, tỉnh Sơn La đã có giải pháp nhằm tăng cường tư vấn, tạo việc làm bền vững cho lao động.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *