Singapore sống chung với Covid-19


Thủ tướng Lý Hiển Long tin rằng Covid-19 sẽ không biến mất mà trở thành mầm bệnh theo mùa và nước này phải chuẩn bị cho việc chung sống lâu dài với virus.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *