Sacombank chinh phục thị trường bán lẻ


Sacombank chú trọng lĩnh vực bán lẻ, phát triển ngân hàng số, đa dạng hóa các dòng thẻ và nâng cao khả năng bảo mật trong giao dịch.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *