Rót tiền gom cổ phiếu Mộc Châu Milk, lợi nhuận quý I của GTNFoods giảm gần 90%


Công ty cổ phần GTNFoods (mã GTN, sàn HoSE) cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2021 đạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *