Remdesivir không đủ chữa Covid-19


Kết quả thử nghiệm trên người giai đoạn hai cho thấy thuốc kháng virus remdesivir phải kết hợp phương pháp khác mới đủ hiệu quả điều trị Covid-19.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *