Quy trình lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại nhà


Sau khi lấy mẫu dịch, xoay đều tăm bông, nhúng trong dung dịch đệm và nhỏ vài giọt vào khay test, đợi 15 đến 30 phút để có kết quả.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *