Quy mô nhỏ, Bách hoá Xanh gặp khó trong chuỗi cung ứng


CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã: MWG) ước tính, chỉ khi vận hành khoảng 2.000 cửa hàng Bách hoá Xanh, dự kiến vào cuối năm 2020 thì khi đó, chuỗi mới có “tiếng nói” trong đàm phán giá với nhà cung cấp.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *