Quan hệ với 7 đầu mối bị tước quyền xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu "mất ăn mất ngủ"

Thay vì đăng tải ngay việc 07 đầu mối bị tước quyền xuất nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương “delay” thông tin, sau gần 1 tháng mới công bố khiến những doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu có quan hệ với các đầu mối này “mất ăn mất ngủ” vì có thể bị vi phạm liên đới.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.