Quan hệ nam nữ: 'Đúng người' và 'đúng lúc', điều nào quan trọng hơn?

Các nhà nghiên cứu cho rằng thời điểm ảnh hưởng đến việc thúc đẩy hoặc làm suy yếu mối quan hệ.
 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *