Phụ nữ và đàn ông thời đại chọn bạn đời như thế nào?

Câu nói trong phim Ma trận: “Có những điều không bao giờ thay đổi và có những điều thì có” rất hợp khi nhắc đến chuyện tiêu chuẩn chọn bạn đời bất biến suốt 3 thập niên qua cho dù thời đại đã khác. 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *