Phó Thủ tướng yêu cầu không để thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành điện lực và các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, bảo đảm cung cấp đủ điện, an toàn ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội; không để thiếu điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *