Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyệnĐóng chân trên địa bàn huyện Xuân Lộc, 30 năm kể từ ngày thành lập (10-10-1989), Trung đoàn Bộ binh Đồng Nai (Bộ Chỉ huy quân sự (CHCS) tỉnh) đã tiếp nối truyền thống, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm lá cờ truyền thống Tuyệt đối trung thành, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng.

Source link

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *