Phát hiện nơi nhận hàng nghìn bức thư tình gửi đến nàng Juliet

Phát hiện nơi nhận hàng nghìn bức thư tình gửi đến nàng Juliet
Các lá thư gửi đến Juliet ở Italy đều được “thư ký“ của nàng miệt mài trả lời, ngày này qua tháng khác.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *