Phản ứng của Thái Lan khi Việt Nam quyết định áp thuế đường nhập khẩu


Sau một năm Việt Nam áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp 47,64% đối với một số sản phẩm đường của Thái Lan, Thái Lan sẽ yêu cầu Việt Nam xem xét lại quyết định trên.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *