Phản hồi cho Cuộc vận động tái phân phối của cải đe dọa cơn bùng nổ nhu cầu hàng xa xỉ ở Trung Quốc bởi Vo Van Su

“Cuộc vận động” có mục đích “tái phân phối… để không có người quá giàu… này chẳng qua là muốn quàn lý chặt các doanh nghiệp tư nhân… vê mọi mặt.. để khỏi thoát khỏi sự lãnh đạo của chính quyền. Kinh tế tập thể đã thua, buộc phải mở kinh tế tư nhân… Nhờ thế TQ cũng mới được như hôm nay (đương nhiên có sự “hỗ trợ” của P Tây, Mỹ mà điển hinh nhất là TQ được vào WTO…). Người giàu – đặc biệt là giàu chân chính – họ hưởng thụ chả bao nhiêu cho chính mình so với đóng gớp lớn lao cho xã hội.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *