Nước Đông Nam Á nào được đặt tên theo vị vua Tây Ban Nha?

Nước Đông Nam Á nào được đặt tên theo vị vua Tây Ban Nha?
Tên gọi của đất nước này bắt nguồn từ một vị vua Tây Ban Nha ở thế kỷ 16, thông qua các chuyến đi đường biển của nhà thám hiểm người nước này.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.