Nova Consumer đồng hành cùng NovaGroup suốt 30 năm phát triển

Hoạt động bền bỉ suốt 30 năm qua, Nova Consumer đã tạo dựng nền tảng vững chắc từ nông nghiệp để liên tục phát triển và không ngừng mở rộng nhiều ngành hàng mới. Doanh nghiệp này cũng đang đẩy mạnh hoạt động MA với kỳ vọng sẽ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.