Nóng: Đồng loạt các doanh nghiệp viết “tâm thư” gửi Thủ tướng kiến nghị mở cửa Du lịch quốc tế từ tháng 2

Theo đó, ngày 26/1 đồng loạt các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã viết “tâm thư” kính gửi Thủ tướng khẩn thiết Công bố ngay trong Tháng 2 “Thời điểm mở cửa Du lịch quốc tế tại Việt Nam”

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *