Những sự thật cần biết về tinh trùng

Đố bạn biết các ‘tinh binh dũng cảm’ của quý ông có thể sống được bao lâu? Câu trả lời là tùy vào điều kiện bên ngoài.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *