Những cán bộ thuộc Cục Đường cao tốc Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ gì?

Từ ngày 1/10, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức được tách thành 2 Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường cao tốc Việt Nam, sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.