Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, doanh nghiệp sản xuất điện "tỏa sáng"

Quý III/2022, đa số các doanh nghiệp ngành điện báo lãi lớn, thậm chí có doanh nghiệp lãi hàng trăm lần. Giới phân tích nhận định, nhu cầu tiêu thụ điện sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới để đáp ứng đà tăng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu về điện.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *