Nhiều điểm mới trong sách giáo khoa mới

Nhiều điểm mới trong sách giáo khoa mớiTheo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhiều bản sách giáo khoa (SGK) mới có cấu trúc mới, tiếp cận với cách biên soạn của các nước tiên tiến và vẫn phù hợp với điều kiện nhà trường, học sinh tiểu học Việt Nam, đảm bảo tính mở, linh hoạt.

Source link

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *