Nhiều dấu hiệu Thái Lan bán phá giá đường vào Việt Nam


Thái Lan được cho là bán phá giá khi xuất mỗi tấn đường thô và luyện của nước này sang Việt Nam là 334 USD, thấp hơn chi phí mía để làm đường.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *