Nhắn tin góp 15.000 đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư


Sáng 7/10 Bệnh viện K phát động nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư, mỗi tin nhắn cú pháp UT gửi 1406 góp 15.000 đồng.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *