Người người xếp hàng từ sớm mua bánh trôi, bánh chay ngày Tết Hàn thực

Ngay từ sáng sớm nhiều người đã đứng xếp hàng để mua bánh trôi, bánh chay truyền thống về cúng gia tiên ngày Tết Hàn thực (3.3 Âm lịch).

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *