Ngư dân than phiền thủ tục nhận hỗ trợ nhiên liệu

Nhiều ngư dân vùng cửa biển Sa Cần, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) phản ánh thủ tục để được nhận tiền hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg tại địa phương quá nhiêu khê, khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi.
 

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *