Ngôi chùa độc đáo, làm bằng chén, bát vỡ ở Sóc Trăng

Ngôi chùa độc đáo, làm bằng chén, bát vỡ ở Sóc Trăng
Chùa có tên Khmer là Wath Sro Loun. Để dễ phát âm, từ Sro Loun được đọc thành Sà Lôn. Chùa còn có tên gọi được nhiều người biết hơn là “Chén Kiểu“ dựa vào phong cách kiến trúc độc đáo của ngôi chùa.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *