Nghệ An: Người dân đi xuất khẩu lao động gửi về quê nhà 500 triệu USD năm 2021

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, lượng người đến tuổi lao động và có tay nghề đi xuất khẩu lao động giảm so với những năm trước đây nhưng trong năm 2021, lượng kiều hối gửi về các địa phương ở tỉnh Nghệ An vẫn đạt nửa tỷ USD.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *