Ngân hàng rao bán bến xe gần 130 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Bến xe khách liên tỉnh Đức Long Đà Nẵng vốn đầu tư xây dựng gần 130 tỷ đồng bỏ hoang 10 năm, ngân hàng rao bán để thu hồi nợ.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.