Ngân hàng Bản Việt đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, tăng vốn điều lệ

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt đã thông qua việc tăng vốn điều lệ, kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như các nội dung khác tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nguồn

Post Author: Dr Đa Khoa

Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *